Galerie cu realizările noastre

NOI ILUMINĂM ZIUA TA

Nisempra

Electro

      Puteti beneficia de o finantare de pana la 90% la sistemele fotovoltaice inscrise in sesiunea Decembrie 2021. Nisempra este una dintre firmele acreditate in programul Casa Verde Fotovoltaice avand peste 200 sisteme rezidentiale instalate in anul 2021.

 

       Cine este eligibil?

 
 • - Persoanele fizice cu domiciliul in Romania
 • - Esti proprietarul imobilului pe care se amplaseaza sistemul de panouri fotovoltaice
 • - Imobilul teren si constructie trebuie sa fie intabulate si notate in Cartea Funciara
 • - Unde sunt mai multi proprietari, acestia trebuie sa isi dea toti acordul cu privire la implementarea proiectului (copropietarii semneaza pe cererea de finantare)
 • - Imobilul nu trebuie sa faca obiectul unui litigiu sau revendicari
 • - Nu sunt obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local.

 

        Ce documente sunt necesare?

 

 • - cererea de finanţare (anexa nr. 3)
 • - actul de identitate al solicitantului
 • - extras de carte funciara din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, nu mai vechi de 30 zile
 • - certificatul de atestare fiscala privind obligaţiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice
 • - certificatul de atestare fiscala privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala işi are domiciliul.

 

          

 

      Panourile fotovoltaice reprezintă generatorul de energie în cadrul unui sistem fotovoltaic. Panourile au rolul de conversie a fotonilor în energie electricărealizată cu ajutorul a mai multor celule fotovoltaice. Un panou fotovoltaic este compus din mai multe celule fotovoltaice conectate electric și laminate între folii de acetat de vinil cu transparență înaltă acoperote cu sticlă cu conținut redus de fier și rezistent la intemperii.

     

      Panourile fotovoltaice sunt de tip monocristalin, policristalin și amorf și se pot monta în funcție de caracteristicile proiectului pe acoperiș, terase sau direct pe sol. Pentru fiecare din aceste cazuri sistemele de fixare sunt diferite.

 

      Randamentul panourilor fotovoltaice a crescut în ultima vreme, ajungând la 20% iar durata de viață este de 25 ani și e determinată în cea mai mare măsura de proveniența și calitatea celulelor fotovoltaice, tehnologia de lipire a acestora, transparența foliiilor de acetat etilic de vinil în care sunt montate, tehnologia de vidare și transparența sticlei.

 

 

      Cine poate beneficia?

 

      Orice persoană sau companie care nu doar consumă energie din rețeaua electrică, ci și produce și livrează energie din surse regenerabile în rețea, poate fi prosumator. Fie că dorești să reduci costurile consumului de energie electrică în cadrul locuinței sau a companiei tale, noi îți oferim soluții croite pe măsura nevoilor tale pentru a atinge pragul independenței energetice.

 

      Prin instalarea panourilor fotovoltaice pe acoperișul casei sau sediului companiei, ai avantajul de a deveni prosumator care îți permite să consumi, produci, stochezi și să livrezi energie din surse regenerabile. Astfel energia electrică neconsumată, produsă vara, o poți consuma în timpul iernii, reducând semnificativ costurile facturilor.

ELECTRIC UP  -  FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PÂNĂ LA 100.000 EURO

 

      Care este obiectivul programului?

 

      Obiectivul programului constă în creșterea capacitaților de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu o putere instalată cuprinsă între 27kWp-100kWp pentru asigurarea consumului propriu si dezvoltarea electro-mobilității reale la nivel naționalprin creșterea numărului stațiilor de încărcare pentru vehiculele electrice și electrice plug-in.

 

 

 

      Care este obietul programului?

 

      Obiectul programului îl reprezintă finanțarea intreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HoReCapentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp, sisteme care folosesc surse regenerabile de energie, nepoluante, precum și cel puțin o stație de încărcare de minim 22 kWp pentru vehiculele electrice și electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare.

Drobeta-Turnu Severin, Str. GRIGORE FLORESCU, Bloc A8, Scara 1, Etaj Parter, Apartament 1-2, Județ Mehedinţi

+40 732 128 311

+40 746 837 960

 

nisempra@gmail.com

Nisempra

Electro